Projektledning, grundutbildning

2-dagars

Innehåll

Projekt är en samarbetsform som passar vår tid med dess krav på effektivitet, målstyrning och maximalt tillvaratagande av resurser. Förmågan att som projektledare kunna ta ansvar för en större och unik arbetsuppgift, som är begränsad i tiden och som kräver en tillfällig organisation och ett målinriktat arbetssätt efterfrågas allt oftare. Ofta inser man dock inte att projektledarskapet på många punkter skiljer sig från ledarskapet i den traditionella linjen. Helhetsperspektiv saknas och begreppsförvirringen skapar oreda och missförstånd. Teamsammansättningen sker ibland utan kunskap och eftertanke. Projektarbete förbättras genom god planering, systematiserad och schemalagd uppföljning samt träning i samarbete och kommunikation.

Denna utbildning ger deltagaren en förståelse för vad det innebär att arbeta som projektledare och att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt. Utbildningen är en orienteringskurs baserad på en mix av föreläsning, diskussioner och övningar. Det innebär att deltagaren ges stort utrymme för aktivt deltagande.

 • Projektets faser/projektets livscykel
 • Målformulering/definition
 • Strukturering, Planering
 • Riskanalys- och hantering
 • Kommunikation
 • Genomförande/kontroll
 • Normer och värderingar i projektteamet
 • Projektmötet
 • Ledarskap, Motivation
 • Konflikthantering
 • ProjektekonomiFakta

Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare eller ska arbeta med projektledning. Du ska helst ha deltagit i en projektgrupp, men har kanske ingen eller liten  erfarenhet av projektledning.

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-03-06/07 sista anmälningsdag 2018-02-20
2018-04-10/11 sista anmälningsdag 2018-03-27
2018-05-29/30 sista anmälningsdagen 2018-05-15

Plats
Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, Göteborg 

Kostnad
3 100 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22