Projektledning, fortsättningsutbildning

Innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare idag, men känner att du vill fördjupa dina kunskaper och din förmåga att svara upp mot de krav som ställs på dina ledarförmågor. Vi bygger vidare på dina kunskaper och erfarenheter av projektledning och vi fokuserar i ännu högre grad på själva
ledarskapet. Syftet är att ge deltagarna en fördjupad insikt och träning i projektledning, för att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt effektivt. Deltagarna ska också känna en ökad självtillit i sitt projektledarskap, både när det gäller arbetsmetoder och beteende.

Utbildningen bygger vidare på grundutbildningen, men man kan ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Utbildningen är baserad på en mix av föreläsning, diskussioner och övningar. Det innebär att deltagarna ges stort utrymme för aktivt deltagande.

  • Ökad självinsikt – hur du själv och andra ser på ditt ledarskap 
  • Din egen profil som projektledare och dina utvecklingsmöjligheter
  • Metoder för att utveckla ett situationsanpassat ledarskap
  • Hantering av motsättningar och destruktiva konflikter - konfliktanalys
  • Driva förändringsarbete på ett effektivt sätt – möta öppet och dolt motstånd
  • Möteskultur – skapa ett positivt klimat och struktur i projektmöten
  • Förankring hos beställare, styrgrupp och andra intressenter
  • Betydelsen av tydligt projektdirektiv – direktivdialog
  • Hantera begränsad tillgång på resurser
  • Planeringsverktyg – exempel på olika verktyg och erfarenhetsutbyte


Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-20/21
sista anmälningsdag 2018-03-07
2018-04-24/25
sista anmälningsdag 2018-04-10

Plats
Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, Göteborg

Kostnad
3 100 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22