Försäkringsmedicin - halvdagsutbildning

för icke-sjukskrivande vårdpersonal

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om sjukförsäkringen och Försäkringskassans regelverk. Den vänder sig till dig som är sjuksköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped eller som på annat sätt behandlar patienter.

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21