Grundutbildning i sjukdomsklassificering

Utbildningen är i elva dagar, den sista dagen är avsatt för tenta

 

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är medicinska sekreterare med flerårig yrkeserfarenhet inom medicinsk vårddokumentation.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör du ha minst tre års yrkeserfarenhet som medicinsk sekreterare.

Att efter genomgången grundutbildning ska deltagarna självständigt kunna klassificera utifrån läkarens ställda/formulerade huvuddiagnos och eventuella bidiagnoser. De ska ha tillräckliga kunskaper för att praktiskt kunna tillämpa de nationella klassifikationsanvisningarna samt se relevanta samband och kritiskt granska journaldokumentation. Utbildningen ska avslutas med examination.

Utbildningen innehåller bl a

  • Introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte
  • Regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård
  • Systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemområden som klassifikation av sjukvårdande behandling, sepsis, förgiftningar och biverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker till dessa samt sena följder av sjukdom, skada och komplikationer
  • Introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ
  • Hemuppgifter

Deltagarna ska ta med eget personligt exemplar av klassifikationsboken till varje kursdag ICD-10-SE/2011. Varje deltagare ansvarar för att man under utbildningen disponerar ett exemplar av nedanstående litteratur: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE) Beställs via: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-4-18

Klassificeringsanvisningar för val av huvuddiagnos Läs igenom anvisningarna till första utbildningsdagen. Hämtas från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18692/2012-4-18.pdf Anvisningar för diagnosklassificering i öppen specialistvård som inte är primärvård Hämtas från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18690/2012-5-4.pdf Utöver detta kommer åhörarkopior från föreläsningarna att fortlöpande delas ut under kursen.

Utbildningen omfattar 10 föreläsningsdagar samt 1 dag för ett skriftligt slutprov. För att ni ska kunna tillgodogöra er utbildningens innehåll behöver ni vara beredda på att lägga tid på egna studier motsvarande 8-10 dagar.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-15/16, 2018-03-08/09, 2018-04-03/04, 2018-04-19/20, 2018-05-07/08 samt tenta 2018-05-15
sista anmälningsdag 2018-01-25

OBS!! 19-20/4 flyttat till 24-25/4

Plats
VGR Campus, Nya Varvet, Göteborg

Kostnad
12 300 kronor/deltagare

Utbildare
Olafr Steinum, läkare
Gunnar Henriksson, läkare
Ralph Dahlgren, läkare
Staffan Bryngelsson, VD
Samtliga kursledare från Emendor Consulting AB

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24