ICF utbildning för läkarintyg

Vadå funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning?!

Innehåll

Vi ger ICF utbildning till läkare som inte har svenska som modersmål eller som är utbildade utanför Sverige. Om det är någon annan som vill gå utbildningen är de välkomna.

I utbildningen går vi igenom begreppen funktion, aktivitet och delaktighet utifrån WHO:s ICF klassifikation. Deltagarna får Socialstyrelsens bok ICF. Eleverna får praktiskt öva på att skriva läkarintyg utifrån ICF begreppen. I första hand övas läkarintyget i workshops men beroende på deltagarnas nivå kan även LUH läggas in i kursen.

Inför kursen får deltagarna en förberedande uppgift att läsa på Försäkringskassans webbsida, på sitt egets språk under ”Sjuk”. Därefter ska de skriva en reflekterande text på en A4 sida kring likheter och skillnader i sjukförsäkringen mellan sitt hemland och Sverige. De ska även beskriva vilka svårigheter som de mött när de arbetat i ett annat lands försäkringssystem.

Målgruppen är läkare, rehabiliteringskoordinatorer och handläggare på försäkringskassan från område 9 och 10 (gamla Skaraborg).

Utbildningsmaterial


ICF vid psykisksjukdom Karin Starzmann
ICF-kurs Karin Starzmann
Lärarinstruktioner till ICF-kursen
Lathund Karin Starzmann 2017-10-10
Frågor inför sjukskrivning

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på önskat datum
2018-04-26, sista anmälningsdag 2018-04-12

Plats
Närhälsans kansli, Långgatan 18, 541 30 Skövde

Föreläsare
Karin Starzmann, distriktsläkare, Närhälsan Tidan vårdcentral

Kostnad
Deltagandet är kostnadsfritt. Fika ingår. Max 16 personer.

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24