Introduktionsutbildning i sjukdomsklassificering

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är medicinska sekreterare inom Västra Götalandsregionen. Du får en översikt över de viktigaste reglerna och anvisningarna för diagnosklassificering. Efter utbildningen kommer du att kunna klassificera enkla fall på egen hand.

  • Att ställa diagnos respektive att koda diagnos
  • Översikt över ICD-10
  • Anvisningar för val av huvuddiagnos
  • Vilka bidiagnoser ska registreras?
  • Kodning av komplikationer till sjukvårdande behandling
  • Klassificering av läkemedelsbiverkning och – intoxikation
  • Definition och kodning av sepsis
  • Klassificering av åtgärder
  • Frågor, diskussion

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-05-09 sista anmälningsdag 2018-04-25

Plats
Folkets Hus, Göteborg
VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
700 kronor/deltagare

Utbildare
Olafr Steinum, Specialist i infektionssjukdomar och allmän internmedicin. Många års erfarenhet av klassificerings- och DRG-arbete.

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24