Fortsättningsutbildning i sjukdomsklassificering

för icke-opererande specialiteter

Innehåll

Utbildningarna riktar sig i första hand mot befattningshavare inom till exempel dessa specialiteter: Invärtesmedicin, kardiologi, lungmedicin, infektion, njurmedicin, onkologi . Man behöver inte arbeta inom dessa men man bör kunna bidra med förslag till innehåll.

För att kunna delta ska du ha gått Emendors Grundutbildning eller den högskoleutbildning i patientklassificering för läkarsekreterare som dels Förvaltningshögskolan i Göteborg och dels Högskolan i Halmstad arrangerat.

Fördjupa deltagarnas kunskaper i sjukdomsklassificering liksom att informera om aktuella förändringar i regelverket för ICD-10-SE.

Utbildningen bygger i stor utsträckning på deltagarnas inskickade önskemål och frågor. Denna kurs ställer alltså höga krav på att deltagarna själva bidrar med synpunkter på innehållet. Det bör ses som ett obligatorium för deltagande att man lämnar in önskemål, förslag och frågor i förväg.

Deltagarna ska också i förväg besvara ett diagnostiskt test. Mer information om detta skickas ut till deltagarna efter att sista anmälningsdag gått ut.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-08/09 sista anmälningsdag 2018-01-11

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Göteborg

Kostnad
Alternativ 1 - 9 100 kronor, inklusive fika förmiddag, eftermiddag och lunch båda dagarna. Logi i enkelrum samt middag 25 januari.
Alternativ 2 - 8 850 kronor, inklusive fika förmiddag, eftermiddag och lunch båda dagarna samt middag 25 januari.
Alternativ 3 - 8 200 kronor, inklusive fika förmiddag, eftermiddag och lunch båda dagarna.
Valet gör du vid din anmälan, klicka på datum för kursen.

Utbildare
Olafr Steinum, läkare, Emendor Consulting AB
Gunnar Henriksson, läkare, Emendor Consulting AB

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24