Sjukresa - en del av vården

Innehåll

  • Detta är en sjukresa.
  • Min roll som vårdgivare.
  • Sjukresa i praktiken - tillämpning av reglerna.
  • Ge patienten rätt information om sin sjukresa.

Utbildningsdagen syftar till att ge personal inom vården grundläggande kunskaper om regelverket för sjukresor.

Fakta

Datum och Plats
Vårens datum under planering.

Kostnad
Kostnadsfri, fika ingår

Utbildare
NÄL: Katarina Ramm, Kurt-Olof Birgersson
SkaS Falköping: Helen Qvist-Jonsson, Marianne Ekeroth
SkaS Lidköping: Helen Qvist-Jonsson, Marianne Ekeroth
SU Östra: Kerstin Svensson, Yvonne Alfredsson
SÄS Borås: Christina Martinsson, Monicka Höglund
Uddevalla: Katarina Ramm, Kurt-Olof Birgersson
SU Sahlgrenska: Kerstin Svensson,Yvonne Alfredsson

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.