Klarspråk för nyanställda

Innehåll

Syftet med denna utbildning är att du ska veta mer om vad som gäller för det skrivna språket i Västra Götalandsregionen, utifrån principerna om klarspråk. Enligt språklagen ska vårt språk vara vårdat, enkelt och begripligt, och språket är därtill ett viktigt redskap för att skapa förtroende för våra verksamheter.

Du får veta mer om det skrivna språket i Västra Götalandsregionen – vad som gäller, hur vi arbetar med klarspråk, var du hittar våra språkliga riktlinjer och hur du själv kan utveckla ditt skrivande. Under dagen blandas teori med övningar.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-02 sista anmälningsdag 2018-02-16

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 700 kronor/deltagare

Utbildare
Petra Vainionpää, examinerad språkkonsult i svenska Petras Ordförråd AB, E-postadress

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22