Klarspråk i mötesanteckningar och protokoll

Innehåll

Att fästa prat på pränt är inte alltid så lätt. Går det att skriva formellt korrekt och samtidigt vara begriplig? Självklart! Bra anteckningar och ett bra protokoll är begripligt även för den som inte deltog i mötet eller i besluten. Det har dessutom ett viktigt historiskt värde.

Det här är en spetsutbildning för dig som skriver mötesanteckningar och protokoll. Du får tips om hur du skriver begripligt, enkelt och korrekt. Du får en teoretisk grund, konkreta metoder och praktisk träning. Utbildningen tar också upp regionens klarspråksarbete i allmänhet, vilket gör att du inte behöver gå både denna och "Klarspråk - skriv för att bli förstådd". 

Vi diskuterar bland annat

  • Kallelse och dagordning
  • Protokoll - till vilken nytta och för vem?
  • Struktur och disposition - vad är viktigt att ha med?
  • Språkriktighet - vad är rätt och fel i språket? 

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-05-11 sista anmälningsdag 2018-04-27
2018-11-14 sista anmälningsdag 2018-10-31

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg 

Kostnad
1 950 kronor/deltagare

Utbildare
Petra Vainionpää, examinerad språkkonsult i svenska
Petras Ordförråd AB, E-postadress

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21