Klarspråk i rapporter och andra längre texter

Innehåll

  • Disposition och konsekvens i längre texter
  • Rubriksättning och rubriknivåer
  • Sammanfattningar
  • Referenser och referenssystem
  • Klarspråk för en tydlig och begriplig text
  • Språkriktighet

Utbildningen vänder sig till dig som skriver rapporter och andra längre texter.

Fakta

Datum
Vi har inte bokat något datum för våren eftersom höstens kurs blev inställd på grund av för få anmälningar. Eventuell gör vi nytt försök hösten-2018.

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 700 kronor/deltagare

Utbildare
Petra Vainionpää, examinerad språkkonsult i svenska Petras Ordförråd AB, E-postadress

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21