Klarspråk i vården

Innehåll

För dig som skriver kallelser, meddelanden, informationstexter, patientinformation, e-post med mera inom framför allt hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att patienter och andra berörda får rätt information – både till innehåll och form. Detta framgår inte minst i den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Din text ska ofta vara tilltalande och informativ, samtidigt som den ska vara kort och effektiv. Men hur skriver man en text när man inte vet vem mottagaren är? Hur ska man tänka när det gäller tydlighet, omfång och urval? På utbildningen tar vi upp dessa frågor utifrån mottagarens perspektiv och behov av information.

  • Patientlagen och språklagen
  • Ton och perspektiv i texten
  • Ordval och krångelspråk
  • Rätt och fel i språket – vad gäller nu?

Utbildningen ger dig både teori, konkreta metoder och praktisk träning.

Fakta

Datum
Vi har inte bokat något datum för våren eftersom höstens kurs blev inställd på grund av för få anmälningar. Eventuell gör vi nytt försök hösten-2018.
Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg 

Kostnad
1 700 kronor/deltagare

Utbildare
Petra Vainionpää, examinerad språkkonsult i svenska
Petras Ordförråd AB, E-postadress 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22