Klarspråk på webben

Innehåll

För dig som skriver och bearbetar texter för webb och sociala medier.

På utbildningen diskuterar vi klarspråk kopplat till webben. Även sociala medier berörs. Kursen tar bland annat upp:

  •  Klarspråk för effektiva texter. Språklagen är grunden för allt skrivande i Västra Götalandsregionen. Men hur skriver du en text som är vårdad, enkel och begriplig?
  •  Mottagaren i centrum.Ibland ska tunga texter göras mer lättillgängliga för en bredare och delvis annan målgrupp. Vad bör du tänka på när du anpassar texten till läsaren?
  • Struktur – hederssak! På webben måste du arbeta med strukturen för att fånga läsaren. En bra rubrik leder läsaren genom texten och lockar till läsning. En bra punktuppställning fångar läsarens blick och lyfter budskapet. Men vad är en bra rubrik? Hur skriver du bra punktuppställningar?
  •  Det viktigaste först. Läsare är rationella och på webben gäller det kanske mer än annars. Men vad är viktigast för vem? Hur vänder du på perspektivet och går från ”vi” till ”du”?
  •  Personligt men inte privat.Vad bör du tänka på när du skriver på olika sociala medier? Hur håller du en personlig ton utan att bli för privat?
  •  Från han till hen.  Vad händer i språket i dag? Får du skriva ”dom”? Ska förkortningar skrivas med eller utan punkt? Konkreta tips och råd från internet och andra källor.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-17 sista anmälningsdag 2018-04-03

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg 

Kostnad
1 700 kronor/deltagare

Utbildare
Petra Vainionpää, examinerad språkkonsult i svenska
Petras Ordförråd AB, E-postadress 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22