Effektiv kommunikation i arbetsgrupper

Innehåll

Under denna workshop arbetar vi med siktet inställt på just er grupp. Vi tittar på psykologin bakom beteenden i organisationer och går igenom moment som handlar om hur vi kan påverka våra beteenden i önskvärd riktning och hur vi kan tydliggöra förväntningar på varandra. Vi tar fram nyckelbeteenden för att gruppen skall arbeta bra tillsammans mot redan uppsatta mål. Vi tränar också praktiskt på kommunikation som främjar gemensamt lärande.

  • Beteendeanalys och inlärningsteori – varför gör vi som vi gör?
  • Personlighetspsykologi - om likheter och olikheter i arbetsgruppen
  • Kommunikationsteori
  • Feedback och feedforward

En utbildning för arbetsgrupper som vill utveckla sitt arbete tillsammans. Observera att utbildningen endast genomförs på uppdrag.

Fakta

Datum
Enligt överenskommelse vid kontakt

Plats
Enligt överenskommelse vid kontakt

Kostnad
Ring eller mail för offert

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog, BeTe

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2018-01-15 14:14