Motivation och "bäst-sökeri" i arbetsgrupper

Innehåll

Under dagen kommer vi att arbeta med Appreciative Inquiry (ungefär Uppskattande undersökning på svenska) som är en metod för utveckling av arbetsgrupper och förändringsarbete. Metoden tar utgångpunkt i gruppens styrkor, framgångar och vad som fungerar bäst i gruppen samt fokuserar på hur man kan bygga vidare på dessa för att gemensamt förbättra gruppens arbete och resultat. Teori varvas med praktiska moment, grupparbeten och färdighetsträning. Vidare kommer vi att identifiera framgångsrika beteenden i gruppen, generera nya tankar om det ni redan gör och träna kommunikation.

  • Teori bakom Appreciative Inquiry
  • Motivationsteori
  • Kommunikationsteori
  • Feedback och feedforward - två metoder för att påverka prestationer och beteenden i önskvärd riktning

En utbildning för arbetsgrupper som gemensamt vill utveckla sin kommunikation och bygga en uppskattande kultur.

Fakta

Datum
Enligt överenskommelse vid kontakt.

Plats
Enligt överenskommelse vid kontakt.

Kostnad
Ring eller maila för offert.

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog, BeTe

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24