Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chef och Heromarapportör

Digitaliserat anställningsunderlag 

Anställningsunderlag (länk till Barium)

Guide för chefer i anställningsunderlagsprocessen (220930)

Lathund för anställningsunderlag

Del 1. Personalöversikt (220329)
E-guider Del 1

Del 2. Schemahantering (220905)
E-guider Del 2

Del 4. Saldo och stämplingar (221021)
E-guider Del 4

Del 5. Frånvaro (220923)
E-guider Del 5

Del 6. Arbetsförändring (220819)
E-guider Del 6

Del 7. Rapporter, bevakningar (221021)
E-guider Del 7

Del 8. Checklista (220527)

Del 9. Jour och beredskap inkl. läkare (220329)

Kom & Gå (220203)

Heroma Webb för medarbetare (221026)

Heroma Webb, Chef schema och Chef (221011)

Heroma Webb, Chef webb (221011)

Heroma Appar (210506)

Registrera läkares jour/beredskap i Heroma Webb (210713)

Schemaplaneringshjälp (ISP) (221010)
E-guider Schemaplaneringshjälp (ISP) 

Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Heroma Webb (210714)
E-guider Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Självservice

Tidblock för fasta/rullande scheman (210903)

Bemanningsöversikt - stöd för stora personalgrupper (170803)

Övrigt
Arbete under frånvaro, när kan processen användas?  (220224)

Frånvaroprocesser (211115)

Omkontering (210324)

Rapport, övertid enligt lag (220202)

Regelverk anställning (221104)

Sjukfrånvaro eller vård av barn för timavlönade  (220223)

Sommarersättning medarbetare (220602)

Sommarersättning chef/heromarapportör (220602)

Tjänstgöring Ambulanshelikopter  (200102)

 
Integration Time Care
Koppla avtals-ID (211006)

Koppla personurval till Heromatjänst  (211006) 

Massfastställa ärenden  (211006) 

Söka person i personurval  (211006) 

Validera och importera ärenden från TCP (211006)

Vi erbjuder följande grundutbildningar i Heroma för dig som chef, Heromarapportör eller Administrativt stöd. I grundutbildningarna ingår inte ISP-Individuell schemaplanering. Inför utbildning ska behörighetsblanketten vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten i samband med anmälan till utbildning.

Heromarapportör

Målgrupp: Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personalöversikt, schemahantering, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Heromarapportör 
Utbildningsbokning Heromarapportör
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Behörighetsblankett

Målgrupp: Administrativt stöd. Rollen är begränsad och innehåller inte schemahantering/ISP och kräver att det finns en Heromarapportör eller Chef schema som utför vissa arbetsuppgifter.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.
Innehåll: Personalöversikt, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 1 dag
Utbildningsmaterial - Administrativt stöd
Utbildningsbokning Administrativt stöd
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Behörighetblankett

För att ansöka till denna utbildning krävs att du har genomfört utbildningen Heroma - Chef webb på Lärportalen.

Målgrupp: Chefer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personalöversikt, schemahantering, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Chef schema
Utbildningsbokning Chef schema
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef eller Chef schema. Du mejlar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport.
Behörighetsblankett

Chef

För att ansöka till denna utbildning krävs att du har genomfört utbildningen Heroma - Chef webb på Lärportalen.

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma windowsklient. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering, saldo- och flexärenden.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.

Innehåll: Personalöversikt, frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd:  1 dag
Utbildningsmaterial - Chef
Utbildningsbokning Chef
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef eller Chef schema. Du mejlar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport.
Behörighetsblankett

Chef webb

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet att hantera ärenden via Heroma Webb. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma windowsklient.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.
Innehåll: Ärendehantering i Heroma webb
Kurslängd: Digital utbildning Lärportalen, cirka 1 tim.

Inloggning till Lärportalen

Behörighetsblankett skickas in efter genomförd utbildning. 
Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef eller Chef schema. Du mejlar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport.
Behörighetsblankett  

Komplettering från Chef till Chef schema

(ej bokningsbar via Lärportalen. Vid behov kontakta Löneservice Specialistsupport )

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef, men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemahantering, partiell frånvaro, saldo och stämplingar
Kurslängd: 1 dag.
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

Behörighetsblankett

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP, kontakta Specialistsupporten. Rollen systemadministratör kan inte kombineras med andra behörighetsroller. Rollen kräver ingen specifik utbildning utan upplärning sker på enheten/förvaltningen.

Schemaplaneringshjälp (ISP)
Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Heroma Webb

Behörighetsblankett

Fler kontaktuppgifter Löneservice

Senast uppdaterad: 2022-11-04 13:30