Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chef och Heromarapportör

Del 1. Personalöversikt (190712)
E-guider Del 1

Del 2. Schemahantering (190624)
E-guider Del 2

Del 3. Kom & Gå och Självservice (180131)
E-guider Del 3

Del 4. Saldo och stämplingar (190708)
E-guider Del 4

Del 5. Frånvaro (190624)
E-guider Del 5

Del 6. Arbetsförändring (190404)
E-guider Del 6

Del 7. Rapporter, bevakningar (190705)
E-guider Del 7

Del 8. Checklista (190205)

Del 9. Jour och beredskap inkl. läkare (190702)

Registrera läkares jour/beredskap i Självservice (181101)

Chef webb (190312)
E-guider Chef webb

Schemaplaneringshjälp (190712)
E-guider Schemaplaneringshjälp

Schemaplaneringshjälp med tidblock för medarbetare i Självservice (180117)
E-guider Schemaplaneringshjälp med tidblock för medarbetare i Självservice

Tidblock för fasta/rullande scheman (190312)

Bemanningsöversikt - stöd för stora personalgrupper (170803)

Övrigt
Arbete under frånvaro, när kan processen användas?  (190816)

Frånvaroprocesser (190626)

Regelverk (190114)

Sommarersättning vid extra arbetspass - manual för chef/heromarapportör  (190528)

Sommarersättning vid extra arbetspass - manual för medarbetare (190528)

Sjukfrånvaro eller vård av barn för timavlönade  (130222)

Stämplingar via appen Min Flex

Tjänstgöring Ambulanshelikopter  

 
Integration Time Care
Koppla avtals-ID (150922)

Koppla personurval till Heromatjänst  (181024) 

Massfastställa ärenden  (160909) 

Söka person i personurval  (150922) 

Validera och importera ärenden från TCP (170216)

Vi erbjuder följande utbildningar i Heroma för dig som chef eller Heromarapportör. Inför utbildning ska behörighetsblanketten vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten.

Målgrupp: Chefer och Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, schemaplanering, frånvaro, partiell frånvaro, arbetsförändringar, saldo.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Chef schema/Heromarapportör 

Chef

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering, saldo- och flexärenden.
Innehåll: Personurvalsgrupper, frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd:  1 dag
Utbildningsmaterial - Chef

Chef webb

Målgrupp: Chefer med behörighet att godkänna/avslå ärenden via Självservice. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, rapporter, bevakningar, Självservice.
Kurslängd: 2½ tim
Utbildningsmaterial - Chef webb

Komplettering från Chef till Chef schema

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef, men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemaplanering, partiell frånvaro, saldo.
Kurslängd: 1 dag.
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP?
Kontakta Specialistsupporten för överenskommelse om möte, planering och införande.

Manual - Individuell schemaplanering (ISP)

Fler kontaktuppgifter Löneservice

Senast uppdaterad: 2019-05-24 11:15