Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chef och Heromarapportör

Del 1. Personalöversikt (210212)
E-guider Del 1

Del 2. Schemahantering (210212)
E-guider Del 2

Del 3. Kom & Gå och Heroma Webb (210607)

Del 4. Saldo och stämplingar (210715)
E-guider Del 4

Del 5. Frånvaro (210716)
E-guider Del 5

Del 6. Arbetsförändring (210607)
E-guider Del 6

Del 7. Rapporter, bevakningar (210108)
E-guider Del 7

Del 8. Checklista (210701)

Del 9. Jour och beredskap inkl. läkare (210603)

Heroma Webb, Chef schema och Chef (210614)

Heroma Webb, Chef webb (210614)

Heroma Appar (210506)

Registrera läkares jour/beredskap i Heroma Webb (210713)

Schemaplaneringshjälp (ISP) (210429)
E-guider Schemaplaneringshjälp (ISP) 

Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Heroma webb (210714)
E-guider Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Självservice

Tidblock för fasta/rullande scheman (210128)

Bemanningsöversikt - stöd för stora personalgrupper (170803)

Övrigt
Arbete under frånvaro, när kan processen användas?  (190816)

Frånvaroprocesser (200910)

Omkontering (210324)

Regelverk (210519)

Sommarersättning 1/6 – 31/8 2021 chef/heromarapportör (210524)

Sommarersättning 1/6 – 31/8 2021 medarbetare (210524)

Sjukfrånvaro eller vård av barn för timavlönade  (130222)

Tjänstgöring Ambulanshelikopter  (200102)

 
Integration Time Care
Koppla avtals-ID (150922)

Koppla personurval till Heromatjänst  (181024) 

Massfastställa ärenden  (160909) 

Söka person i personurval  (150922) 

Validera och importera ärenden från TCP (170216)

Vi erbjuder följande utbildningar i Heroma för dig som chef eller Heromarapportör. Inför utbildning ska behörighetsblanketten vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten.

Heromarapportör

Målgrupp: Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, schemaplanering, frånvaro, partiell frånvaro, arbetsförändringar, saldo.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Heromarapportör 

Utbildningsbokning Heromarapportör
Behörighetsblankett

Målgrupp: Chefer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, schemaplanering, frånvaro, partiell frånvaro, arbetsförändringar, saldo.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Chef schema

Utbildningsbokning Chef schema
Behörighetsblankett

Chef

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering, saldo- och flexärenden.
Innehåll: Personurvalsgrupper, frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd:  1 dag
Utbildningsmaterial - Chef

Utbildningsbokning Chef
Behörighetsblankett

Chef webb

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet att hantera ärenden via Heroma Webb. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma.
Innehåll: Heroma Webb (frånvaro, arbetsförändringar, reseräkningar, elektronisk signering, personalgrupp).
Kurslängd: Digital utbildning Lärportalen, cirka 1 tim.

Inloggning till Lärportalen

Behörighetsblankett skickas in efter genomförd utbildning.
Behörighetsblankett  

Komplettering från Chef till Chef schema

(ej bokningsbar via Lärportalen. Vid behov kontakta Löneservice Specialistsupport )

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef, men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemaplanering, partiell frånvaro, saldo.
Kurslängd: 1 dag.
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

Behörighetsblankett

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP?
Kontakta Specialistsupporten för överenskommelse om möte, planering och införande.

Manual - Schemaplaneringshjälp (ISP)

Fler kontaktuppgifter Löneservice

Senast uppdaterad: 2021-07-13 15:10