Chef och Heromarapportör

Digitaliserat anställningsunderlag 

Anställningsunderlag

Heroma Rese innebär ett nytt sätt att hantera reseräkningar. Du som attestansvarig hanterar reseärenden via Startsidan i Heroma eller via Självservice under Mina arbetsuppgifter. Införandet av Heroma Rese kommer att ske etappvis och beräknas vara klart under våren 2019.

Nyheter i Heroma Rese, november 2018

Användarmanual Heroma Rese

Attestant - Granska, returnera, kontera och attestera reseärende (190125)

Attestant - Granska och attestera reseärende vid delegerat ansvar (190125)

Inställning reseärende via e-post (181003)

E-guider Heroma Rese

Attestant - Granska, returnera och attestera reseärende (181116)

Attestant - Omkontera del av reseärende

Attestant - Omkontera hela reseärendet (190204)

Vi erbjuder följande utbildningar i Heroma för dig som chef eller Heromarapportör. Inför utbildning ska behörighetsblanketten vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten.

Målgrupp: Chefer och Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, schemaplanering, frånvaro, partiell frånvaro, arbetsförändringar, saldo.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Chef schema/Heromarapportör 

Chef

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering, saldo- och flexärenden.
Innehåll: Personurvalsgrupper, frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd:  1 dag
Utbildningsmaterial - Chef

Chef webb

Målgrupp: Chefer med behörighet att godkänna/avslå ärenden via Självservice. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, rapporter, bevakningar, Självservice.
Kurslängd: 2½ tim
Utbildningsmaterial - Chef webb

Komplettering från Chef till Chef schema

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef, men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemaplanering, partiell frånvaro, saldo.
Kurslängd: 1 dag.
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP?
Kontakta Specialistsupporten för överenskommelse om möte, planering och införande.

Manual - Individuell schemaplanering (ISP)

Fler kontaktuppgifter Löneservice

Senast uppdaterad: 2019-02-08 09:25