Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Chef och Heromarapportör

Digitaliserat anställningsunderlag 

Anställningsunderlag (länk till Barium)

Guide för chefer i anställningsunderlagsprocessen (230911)

Lathund för anställningsunderlag

Manual hälsoSAM Webb (230118)

Manual hälsoSAM klient (200103) OBS! Kommer fasas ut under 2024

Manual lönesättning

 

Vi erbjuder följande grundutbildningar i Heroma för dig som Chef eller Administratör. I grundutbildningarna ingår inte ISP-Individuell schemaplanering eller jour och beredskap. Anmälan görs via Lärportalen.

Innan anmälan måste man ha godkända utbildningar i Lärportalen för respektive behörighetsroll:

Chef: Heroma - Introduktion, Heroma - Chef webb, Heroma - Personalöversikt

Chef schema: Heroma - Introduktion, Heroma - Chef webb, Heroma - Personalöversikt

Heromarapportör: Heroma - Introduktion, Heroma - Personalöversikt

Administrativt stöd: Heroma - Introduktion, Heroma - Personalöversikt

Behörighetsblanketten ska vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten i samband med anmälan till utbildning.

Chef webb: Heroma - Introduktion, Heroma - Chef webb
Efter genomförda utbildningar i Lärportalen skickas behörighetsblanketten in till Specialistsupporten. 

Heromarapportör

Målgrupp: Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: schemahantering, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 2 dagar
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion, Heroma - Personalöversikt
Utbildningsmaterial - Heromarapportör 
Utbildningsbokning Heromarapportör
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Behörighetsblankett

Målgrupp: Administrativt stöd. Rollen är begränsad och innehåller inte schemahantering/ISP och kräver att det finns en Heromarapportör eller Chef schema som utför vissa arbetsuppgifter.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.
Innehåll: frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd: 1 dag
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion, Heroma - Personalöversikt
Utbildningsmaterial - Administrativt stöd
Utbildningsbokning Administrativt stöd
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Behörighetblankett

Målgrupp: Chefer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: schemahantering, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 2 dagar
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion, Heroma - Chef webb, Heroma - Personalöversikt
Utbildningsmaterial - Chef schema
Utbildningsbokning Chef schema
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef eller Chef schema. Du mejlar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport.
Behörighetsblankett

Chef

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma windowsklient. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering, saldo- och flexärenden.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.

Innehåll: frånvaro, arbetsförändringar, rapporter
Kurslängd:  1 dag
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion, Heroma - Chef webb, Heroma - Personalöversikt
Utbildningsmaterial - Chef
Utbildningsbokning Chef
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef eller Chef schema. Du mejlar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport.
Behörighetsblankett

Chef webb

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet att hantera ärenden via Heroma Webb. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma windowsklient.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.
Innehåll: Ärendehantering i Heroma webb
Kurslängd: Digital utbildning Lärportalen, cirka 1 tim.
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion

Inloggning till Lärportalen

Behörighetsblankett skickas in efter genomförd utbildning. 
Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef eller Chef schema. Du mejlar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport.
Behörighetsblankett  

Utökad behörighetsroll Chef till Chef schema och Administrativt stöd till Heromarapportör

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef eller administrativt stöd men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemahantering, partiell frånvaro, saldo och stämplingar
Kurslängd: halvdag
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

Behörighetsblankett

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP, kontakta Specialistsupporten. Rollen schemaadministratör kan inte kombineras med andra behörighetsroller. Rollen kräver ingen specifik utbildning utan upplärning sker på enheten/förvaltningen.

För att få en inblick i hur Heroma fungerar ser vi gärna att du går de digitala utbildningarna Heroma – Introduktion och Heroma – Personalöversikt på Lärportalen.

Schemaplaneringshjälp (ISP)
Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Heroma Webb

Behörighetsblankett

Fler kontaktuppgifter Löneservice

Senast uppdaterad: 2023-09-12 10:13