Chef och Heromarapportör

Digitaliserat anställningsunderlag 

Anställningsunderlag - Barium

E-guider (filmer) 

Guiderna visar olika moment i Heroma - steg för steg.

E-guider i Heroma Resurshantering

Manualer Heroma

Del 1. Personalöversikt (180620)

Del 2. Schemahantering (180620)

Del 3. Kom & Gå och Självservice (180131)

Del 4. Saldo och stämplingar (180620)

Del 5. Frånvaro (180620)

Del 6. Arbetsförändring (180620)

Del 7. Rapporter, bevakningar (180620)

Del 8. Checklista (180620)

Chef webb (180625)

Bemanningsöversikt - stöd för stora personalgrupper (170803)

Schemaplaneringshjälp (180516)

Schemaplaneringshjälp med tidblock för medarbetare i Självservice (180117)

 

Arbetsförändring
Arbete under frånvaro, när kan processen användas?  (160224)

Sommarersättning för extra arbetspass (180521)

Övertid eller flextid under rast  (140916)

Frånvaro
Frånvaroprocesser  (170920)

Sjukfrånvaro under pågående semester (180321)

Sjukfrånvaro eller vård av barn för timavlönade  (130222)

Schema
Exportera schema från Personalöversikten till Excel  (140508)

Läkare
Registrera läkares jour/beredskap i Självservice (170703)

Läkares resursschema med jour/beredskap och schemabokning (160503)

Uträkning av ersättning till läkare vid jour/beredskap  (171012)

Övrigt
Regelverk (180403)

Tjänstgöring Ambulanshelikopter  

Integration Time Care
Koppla avtals-ID (150922)

Koppla personurval till Heromatjänst  (150922) 

Massfastställa ärenden  (160909) 

Söka person i personurval  (150922) 

Validera och importera ärenden från TCP (170216)

Heroma Rese innebär ett nytt sätt att hantera reseräkningar. Du som attestansvarig hanterar reseärenden via Startsidan i Heroma eller via Självservice under Mina arbetsuppgifter. Införandet av Heroma Rese kommer att ske etappvis och beräknas vara klart under 2019.

E-guider Heroma Rese

Attestant - Granska, returnera och attestera reseärende

Attestant - Omkontera del av reseärende

Attestant - Omkontera hela reseärendet

Användarmanual Heroma Rese

Attestant - Granska, returnera, kontera och attestera reseärende

Inställning reseärende via e-post

Vi erbjuder följande utbildningar i Heroma för dig som chef eller Heromarapportör. Inför utbildning ska behörighetsblanketten vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten.

Målgrupp: Chefer och Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, schemaplanering, frånvaro, partiell frånvaro, arbetsförändringar, saldo.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Chef schema/Heromarapportör 

Chef

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering.
Innehåll: Personurvalsgrupper, frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd:  1 dag
Utbildningsmaterial - Chef

Chef webb

Målgrupp: Chefer med behörighet att godkänna/avslå ärenden via Självservice. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, tjänstgöringsrapporter, övriga rapporter, Självservice.
Kurslängd: 2½ tim
Utbildningsmaterial - Chef webb

Komplettering från Chef till Chef schema

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef, men ska nu även arbeta med
schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemaplanering, partiell frånvaro, saldo.
Kurslängd: 1 dag.
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP?
Kontakta Specialistsupporten för överenskommelse om möte, planering och införande.

Utbildningsmaterial - Individuell schemaplanering (ISP)

Fler kontaktuppgifter Löneservice