Nytt anställningsavtal VGR

Nedan hittar du information om det nya anställningsavtalet, som gäller från och med den 23 april, och några exempel på hur det kommer att se ut.

Chefer

Nytt anställningsavtal VGR - info för chefer

Guide för chefer i anställningsunderlagsprocessen

HR

Nytt anställningsavtal VGR - info för HR

Guide för HR i anställningsunderlagsprocessen

Exempel

Exempel Anställningsavtal

Exempel Avtal om lönetillägg

Senast uppdaterad: 2018-10-19 15:42