Sommarersättning för extrapass

Nytt för i år är att sommarersättning för extra arbetspass söks av medarbetaren via  Självservice,  istället för på pappersblankett. En ny process,  Sommarersättning,  kommer att finnas valbar under perioden 1/6 - 31/8.

Manualer:

Sommarersättning för extra arbetspass (medarbetare)

Sommarersättning för extra arbetspass (chef/Heromarapportör)

Senast uppdaterad: 2018-10-19 15:43