Medarbetare

Heroma Rese innebär ett nytt sätt att hantera reseräkningar. Du som medarbetare registrerar själv din reseräkning elektroniskt under fliken Rese i Självservice. Införandet av Heroma Rese inom Västra Götalandsregionen kommer att ske etappvis och beräknas vara klart under 2019.

E-guider Heroma Rese

Kilometerersättning/Utlägg

Inrikes resa utan övernattning

Inrikes resa med övernattning

Utrikes resa med eller utan övernattning

Användarmanualer Heroma Rese

Kilometerersättning/Utlägg

Inrikes resa utan övernattning

Inrikes resa med övernattning

Utrikes resa med eller utan övernattning

Bifoga kvittobilaga 

Användning av privat periodkort vid tjänsteresor

E-guider (filmer)

Guiderna visar olika moment i Kom & Gå och Självservice (steg-för-steg).
E-guider i Kom & Gå och Självservice

Manualer

Kom & Gå och Självservice (180131)

Schemaplaneringshjälp med tidblock i Självservice (180117)

Sommarersättning för extra arbetspass  (180521)

Fler kontaktuppgifter Löneservice