Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om sjukresor

En sjukresa är en resa mellan patientens hem där hen är folkbokförd och till en vårdgivare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik eller med sjukreselinje Ronden.

Den 9 april 2020 fattade Västra Götalandsregionen beslut om transport för patienter med misstänkt/bekräftad smitta av covid-19. Syftet är att säkra transport av patienter med misstänkt/bekräftad covid-19 som ej är i behov av ambulanssjukvård och som inte kan åka vanlig sjukresa med taxi.

Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.

Är du misstänkt/bekräftad smittad av covid-19?
Kontakta 1177 för att få hjälp med att boka din sjukresa.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om följande tillfälliga ändringar av tillämpningen av regelverk för sjukresor.

Detta gäller fram till och med den 30 juni 2021:

  • En patient som tillfälligt behöver vård på grund smitta/misstänkt smitta av covid-19 alternativt att andra i hemmet har smitta/misstänkt smitta kan patienten behöva flytta från sin folkbokföringsadress på grund av smittrisk eller att andra i hemmet är satta i karantän. Vid dessa tillfällen kan patienten få ersättning för sjukresa från det tillfälliga boendet. Beslutet gäller från och med den 31 mars 2020.
  • Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi. Beslutet gäller från och med den 31 mars 2020.
  • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning). Beslutet gäller från och med den 9 april 2020.
  • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård och de patienter som har sjukreseintyg för taxi kan ersättas för nyttjande av egen båt för att komma till och från fastlandet. Ersättning för resa med egen båt är 450 kr/enkelresa. Beloppet är baserat på en bedömning av kostnaden för resa med egen båt. Beslutet gäller från och med den 12 juni 2020.
  • Från och med den 10 juni 2020 kommer patienter kunna boka en avskild plats abonnerad på båtarna i Göteborgs södra skärgård. Syftet är att öka tryggheten för patienter och skapa en bättre möjlighet att hålla fysisk distans till medresenärer.
  • Det är inte längre möjligt att boka en sjukresa med plats i framsätet. Patienter som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om patienten tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation. Beslutet gäller från och med den 19 mars 2020 och tills vidare.
  • Från och med den 26 mars 2020 infördes ensamåkning för alla patienter. Sjukresorna kommer inte att samordnas med andra resenärer.
  • Patienter som är 70 år eller äldre samt de medicinska riskgrupper som är definierade enligt Fas 2 i vaccinationsplanen får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. Patienter som är under 70 år och definieras enligt riskgrupp Fas 2 måste ha ett reseintyg för sjukresa med sjukresetaxi. Beslutet gäller från den 1 mars 2021.

Följeslagare

Information gällande hemresa för följeslagare och hemresa för vårdpersonal.
Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2021-02-19 10:12