TjänsteID Service

SITHS upphör!

Fungerar inte ditt kort?

Det kan finnas olika anledningar att kortet inte fungerar. 

Se till att kortet sitter ordentligt i kortläsaren
Öppna Internet Explorer
Ange denna adress: http://test.siths.se

Där kan du testa kortets certifikat för Legitimering och Underskrift.
Fungerar koden korrekt så fungerar även kortet. 
Ta då kontakt med din chef eller den som har behörighetsadministration för att kontrollera era behörigheter.

Koden är låst
För att få hjälp med att låsa upp korten, så kan du läsa mer om PUK-kod här

Passage

Passagen (ingång till dörrar) läggs på efteråt av de olika säkerhetsavdelningarna/recpetionerna på plats. Vänligen kontakta dem för hjälp med detta. TjänsteID Service tillhandahåller inte passage. 

Senast uppdaterad: 2018-02-21 15:46