Förvaltningar inom VGR

Vid fotografering: medtag giltig svensk legitimation.  Vid uthämtning av TjänsteID: medtag kodkuvert och giltig svensk legitimation. Kort kan ej utlämnas utan koder och giltig svensk legitimation. Korten måste också uthämtas personligen.

Giltiga svenska legitimationshandlingar är följande:

  • körkort
  • pass (vinröd bok)
  • SIS-kort (med SIS märkning, exempelvis från bank eller post)
  • Nationellt idkort (utfärdas av Polisen)
  • Skatteverkets idkort

OBS! Saknas svensk legitimation så går det att legitimera sig med hjälp av Intygsgivning. Detta krävs att den som saknar svenska handlingar ska tillsammans med sin chef eller personalansvarig fylla i och båda närvara vid första tillfället. 

Intygsgivning gäller endast för de som saknar svensk legitimation. 

Se även

TEST SIDA

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32