Konsultkort

Beställningsblankett

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett särskilt kort för konsulter. Dessa kort är likvärdiga med TjänstID+korten, dvs de har e-legitimation från Telia och SITHS-certifikat. Korten har inte foto, däremot texten "på uppdrag av Västra Götalandsregionen".

Blivande kortinnehavare måste finnas upplagd i KiV med korrekt enhetskoppling för att vi ska kunna utfärda kortet. Uthämtning som övriga kort (giltig svensk legitimation och kodkuvert krävs).


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29