Produktionsmiljö (skarpt)

Servern måste kontrolleras av dig som beställare att den finns redan upplagd i KIV. Finns ej upplagd så kan vi på TjänsteID Service lägga upp den. Fyll då i blankett: Uppläggning av objekt i KIV  

  • Innan blanketten fylls i måste information läsas.
  • Fyll i blankett: Uppläggning av objekt i KIV (vid behov)
  • Fyll i blankett: Beställning av funktionscertifikat
  • Sänd blanketterna tillsamanns med CSR-filen till tjansteidservice@vgregion.se
  • Vi utfärdar certifikatet och sänder svarsmeddelande när det är klart
  • Ta med USB-minne, enl uppgifter i svarsmeddelandet, för att hämta hem lösenord samt certifikat

Till blanketterna


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28