Tack för din beställning

Tack för din beställning

TjänsteID Service kommer att utfärda certifikatet utifrån beställningsblankett. 
Tänk på att den huvudman som kortet är utfärdat på (VGR, kommunen, privata vårdgivare) har alltid rätt att spärra kortet. 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-05 12:58