Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Fungerar inte ditt kort? Du kan alltid testa ditt kort på sidan http://test.siths.se Där kan du se status på kortet, testa om dina legitemering och signeringscertifikat fungerar.

  • Fungerar kortet, ta kontakt med din IT-avdelning för att se att du har rätt behörigheter.
  • Fungerar det fortfarande inte, ta då kontakt med oss via mail eller telefon.

Du som är anställd inom regionen kan även testa http://portalen.vgregion.se

SITHS kräver en kvalitetsgranskad utgivningsrutin för att säkert veta vem som sitter på andra sidan Internet, samt har ett spårbarhetskrav för åtkomst över huvudmannagränserna. Fundamentet i SITHS är att den baserar sig på en giltig e-legitimation vilket innebär att en extern oberoende part har rätt att ställa upp regelverk. Därför står TeliaSonera med sin e-legitimation som garant för att processer och rutiner följs samt genomför revision av samtliga ingående landsting, kommuner och privata vårdgivare.
Ditt TjänsteID+/eTjänstekort innehåller en elektronisk legitimation från TeliaSonera. Legitimationskraven för att få ut en legitimation är striktare än att legitimera sig i samband med kreditkortsköp mm.

Kortet innehåller din elektroniska legitimation(e-legitimation) och följer därför samma krav som gäller för körkort, pass osv.

För att få lämna ut TjänsteID+, som innehåller en e-legitimation, krävs "Fullgod identitetshandling”. Godkända identitetshandlingar är i dagsläget Svenskt körkort, Svenskt vinrött pass, Svenskt nationellt id-kort samt SIS-märkt företags-, tjänste- eller identitetskort. samt Skatteverkets ID-kort. För att någon av ovanstående identitetshandling ska godtas krävs att den är giltig, eller att giltighetstiden inte gått ut mer än tre månader före beställningen av TjänsteID+ (SBC151 - Särskilda bestämmelser för certifiering av identitetskort, Utgåva 14). Utländska EU-pass gäller alltså inte i dagsläget som legitimation för att hämta ut ditt TjänsteID+. Diskussion om godkända legitimationer pågår kontinuerligt i den nationella förvaltningsgruppen för SITHS - Nationell Identifieringstjänst. EU kommer med ökande krav på att alla EU-pass skall godkännas i linje med den inre marknaden. SITHS Förvaltning inom Sjukvårdsrådgivningen bevakar och driver denna fråga i samråd med DNV och SIS TK/448 (teknisk kommitté för identitetskort). Ett eventuellt godkännande av utländska EU-pass exkluderar dock fortsättningsvis även Island och Norge där kort baserade på samordningsnummer skall användas tills det att även detta regelverk förändras.

För en utländsk medborgare kan vi utfärda ett speciellt kort med enda skillnaden att det inte innehåller e-legitimation och baserar sig på samordningsnummer från skatteverket istället för personnummer. Tjänstecertifikatet, utseende och övriga funktioner är fortfarande detsamma som för ordinarie kort

Ditt Tjänste ID+ innehåller flera olika certifikat. Där finns din e-legitimation och där finns 2 certifikat som du använder i ditt arbete. Det ena av dessa certifikat använder du när du ska bekräfta din identitet, det vill säga legitimerar dig elektroniskt, det andra använder du när du signerar något, motsvarande att du skriver under något med din namnteckning. När man ska använda sitt certifikat får man upp en fråga vilket man ska använda och då ser man på certifikatsbeskrivningen vilket man ska använda.

Om du går vidare till en annan anställning i Västra Götalandsregionen så skall du inte återlämna ditt kort. Din närmaste chef meddelar den enhet på din förvaltning som hanterar tjänstekort så att dina behörigheter till passage m.m. tas bort. Om du inte går vidare till en annan tjänst inom Västra Götalandsregionen måste du själv spärra ditt kort. (Ditt kort innehåller dels din privata e-legitimation så väl som din tjänstelegitimation). Ditt kort måste också spärras på den enhet på din förvaltning som hanterar tjänstekort. När det är gjort kan du skicka kortet sönderklippt till den enhet på din förvaltning som hanterar tjänstekort.

Då får du kontakta oss på TjänsteID-service, så beställer vi ett nytt till dig. Det skickas rekommenderat till din folkbokföringsadress och innehåller din PUK-kod. Efter du fått din nya PUK-kod får du skapa nya legitimerings- och signeringskoder själv.

Ditt TjänsteID-kort kan användas av andra för identitetsstöld om det kommer i orätta händer tillsammans med koderna. Därför är det viktigt att spärra kortet så snart som möjligt. Kontakta oss för spärr av kort.

Licenskostnaden är ingår i kortkostnaden. 

Ja, det går utmärkt för vår del. Din personpost i HSA-katalogen (KIV) måste dock motsvara Din nya anställning. Du måste själv tala med Din tidigare arbetsgivare om att Du vill ta med Dig kortet till Din nya anställning. De får i så fall inte beställa avregistrering av kortet.

Nej, då skall kortet avregistreras hos oss och sedan destrueras (klippas, tuggas) av Dig eller av Din arbetsgivare. Kontakta oss för avregistrering av ditt kort.

Uppläggning och eventuell behörighet administreras av Hälso- och Sjukvårdskanslierna. Här finns mer information:  http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/

Nej, kort som återfunnits på Tvätteriet spärras, eftersom de varit i annans händer under en längre period.

RA= Registration  Authority (kortansvarig)Ansvarar för bland annat arkivering av avtal med SITHS, CA dess godkända RAPS och avtal med andra parter. RA utser andra personer som ska arbeta med SITHS, ger dem behörighet och ser till att de får utbildning. RA ansvarar för förteckningar av personal samt andra uppgifter som är relevanta för SITHS-tjänsten.

ORA =Organisation Registration Authority (områdes RA)

ORA är en stödperson till RA och ansvarar (inom sitt ORA-område) för utfärdande av funktionscertifikat och att RAPS tillämpas. ORA utser även andra personer som ska arbeta med SITHS, ger dem behörighet och ser till att de får utbildning. ORA ansvarar för förteckningar av personal samt andra uppgifter som är relevanta för SITHS-tjänsten.

KRA =Card Registration  Authority (korthandläggare)

KRA ansvarar för att beställa och spärra SITHS-kort. KRA ansvarar också för att åtgärder som krävs inom ramen för kortbeställningar och kortkvittenser samt utlämnande av SITHS-kort med tillhörande PIN-koder. KRA ansvarar också för fotografering till SITHS-korten.

LRA = Local Registration Authority (reservkorts-handläggare)

LRA ansvarar för att beställa och spärra reservkort. LRA ansvarar också för åtgärder som krävs inom ramen för reservkortbeställningar och kortkvittenser samt för utlämnande av reservkort med tillhörande PIN-koder.

Open this link to read more.

Languages: English, Finnish, Arabic, French, Spanish, German


Senast uppdaterad: 2019-07-25 10:44