Funktionscertifikat (SITHS)

OBS! Funktionscertfikat SITHS Type 2 CA v1 har upphört. De certifikat som redan är utfärdade kommer att fungera men vi kan inte längre tillhandahålla tjänsten.

Funktionscertifikat (kallas även servercertifikat)
Vi utfärdar på beställning funktionscertifikat. Det kräver följande av dig som mottagare/beställare:

Endast den som står som mottagare kan personligen hämta ut certifikatet på plats. 

För att vi ska kunna utfärda certifikatet måste servern vara upplagd i KIV-katalogen. Är servern inte det - tag då kontakt med oss. 

Till informationsbladet
Till dokumentet "Särskilda bestämmelser vid utfärdande av funktionscertifikat"

Senast uppdaterad: 2019-04-02 08:55