Intygsförfarande

Saknas fullgod identitetshandling krävs personbevis, samt trovärdig intygsgivare som är personligen närvarande vid beställning av TjänsteID+, eTjänstekort, SITHS-kort.

Exempel på trovärdig intygsgivare är: Chef Personalansvarig. 
Korthandläggare, eller annan person (RA, ORA, KRA, LRA eller registeransvarig och säkerhetsansvarig) i kortorganisationen, får inte vara intygsgivare. Intygsgivaren och mottagaren skall närvara samtidigt vid beställning. Intyg får inte användas om beställaren innehar fullgod identitetshandling. 
På beställningsblanketten ska beställaren i detta fall intyga att fullgod identitetshandling saknas. Vid utfärdande till person under 18 år som saknar fullgod identitetshandling, krävs att vårdnadshavare är intygsgivare.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28