Priser

Prislista 2018

TjänsteID+ kort / eTjänstekort /SITHS kort   665 kr
PUK-kod 150 kr
Reservkort inkl, certifikat 300 kr
Servercertifikat inkl. uppläggning i KIV 1000 kr

Utkörning för fotografering/ utlämning av kort
(minst 10 personer krävs för en utkörning)

2000 kr/tillfälle, dvs 4000 kr för foto och utlämning

Obs! Priserna avser exklusive moms.

Giltlighetstid

Giltlighetstiden för korten förkortas från 5 år till 4 år. 
Läs mer här


Senast uppdaterad: 2018-12-18 14:32