Priser

Prislista 2018

TjänsteID+ kort / eTjänstekort /SITHS kort   665,00
PUK-kod 150,00
Reservkort inkl, certifikat 300,00
Servercertifikat inkl. uppläggning i KIV 1000,00

Utkörning för fotografering/utlämning av kort            (minst 10 personer krävs för en utkörning)

2000,00


Obs! Priserna avser exklusive moms.

Giltlighetstid

Giltlighetstiden för korten förkortas från 5 år till 4 år. 
Läs mer här


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28