Viktig information

EFOS-införandet är uppskjutet

Införandet av EFOS kommer inte att ske 3/4. Det är beslutat från leverantören att införandet kommer att ske någon gång på hösten 2018. 
För mer information från leverantören, klicka här


Utgivningen av SITHS kommer att fortsätta fram tills den nya tidsplanen äger rum. 

 

2018-03-09

SITHS upphör

Den 3 april 2018 kommer SITHS att upphöra och ersättas med E-identitet för offentlig sektor (EFOS)

Läs mer här om EFOS (leverantörens hemsida)

2018.02.15

Nytt bokningssystem

TjänsteIDService arbetar tillsammans med andra förvaltningar inom VGR samt kommuner i Västra Götalands Län med att ta fram ett nytt bokningssystem som ska underlätta beställning och leverans av e-tjänstekort för kunder och handläggare i Västra Götalands län.

Alla verksamheter beräknas arbeta i systemet hösten 2018. TjänsteIDServices kunder kommer att kunna använda sig utav det nya bokningssystemet redan i sommar.

2018.02.14

 

Enligt beslut av SITHS PA och förvaltningsgruppsmöte:

Från och med måndagen 2 maj 2017 sätts giltighetstiden för SITHS Type 1, SITHS-kort och Telia e-leg till max 4 år


Senast uppdaterad: 2018-03-09 09:58