Viktig information

SITHS upphör

Den 3 april 2018 kommer SITHS att upphöra och ersättas med E-identitet för offentlig sektor (EFOS)

Kort som är producerade fram till den 2 april 2018 kommer att kunna hämtas ut senast den 30 april 2018. Därefter är korten ogiltiga och nytt kort måste beställas. Detta gäller endast kort som inte är uthämtade. De kort som redan är uthämtade kommer att fungera som vanligt efter övergången. 

Läs mer här om EFOS

2018.02.15

Nytt bokningssystem

TjänsteIDService arbetar tillsammans med andra förvaltningar inom VGR samt kommuner i Västra Götalands Län med att ta fram ett nytt bokningssystem som ska underlätta beställning och leverans av e-tjänstekort för kunder och handläggare i Västra Götalands län.

Alla verksamheter beräknas arbeta i systemet hösten 2018. TjänsteIDServices kunder kommer att kunna använda sig utav det nya bokningssystemet redan i sommar.

2018.02.14

 

Enligt beslut av SITHS PA och förvaltningsgruppsmöte:

Från och med måndagen 2 maj 2017 sätts giltighetstiden för SITHS Type 1, SITHS-kort och Telia e-leg till max 4 år


Senast uppdaterad: 2018-02-14 08:47