Utbildningscentrum

Utbildningscentrum tillhandahåller service och administration av delar av VGR Akademins utbud. Vi erbjuder även administrativ hjälp till fövaltningar och enheter som önskar genomföra förvaltningsspecifika utbildningsinsatser.

Aktuella nyheter


Senast uppdaterad: 2018-10-22 16:04