Utbildningsadministration

Regionservice tillhandahåller service och administration av specifika utbildningsinsatser och föreläsningar för din enhet. Vi erbjuder även administrativ hjälp till förvaltningar och enheter som önskar genomföra förvaltningsspecifika utbildningsinsatser.

Senast uppdaterad: 2019-05-16 15:46