Utbildningscentrum

Utbildningscentrum tillhandahåller service och administration av delar av VGR Akademins utbud. Vi erbjuder även administrativ hjälp till fövaltningar och enheter som önskar genomföra förvaltningsspecifika utbildningsinsatser.

Aktuella nyheter

Anmälan till Föreläsningar/Nätverk