Möt våra medarbetare

Milad Beyk

Vad jobbar du med?
Jag arbetar som konferensvärd vilket innebär att ta emot kunder och vara dem behjälpliga. Helt enkelt se till att våra kunder upplever att de får en bra service.

Hur länge har du jobbat inom Regionservice?
I cirka 7 år

Vad är roligast med ditt jobb? Mina arbetskamrater, kundkontakten samt att det är varierande arbetsuppgifter. 

Micaela Helgeson

Vad jobbar du med?
Jag är systemadministratör och jobbar med specialistsupport samt håller utbildningar i vårt personaladministrativa system Heroma.

Hur länge har du jobbat inom Regionservice?
Jag har jobbat ett år på min arbetsplats.

Vad är roligast med ditt jobb?
Det som är roligast med mitt jobb är mötet med människor och att jobbet är så varierande - man vet aldrig hur dagen ska bli när man kommer till jobbet på morgonen! 

Vill du veta mer om vad en löneadministratör jobbar med läs här