Catering Mölndal

Catering Mölndals sjukhus

Tel: 031-343 09 15

Telefontid: Måndag-fredag 8-15

Epost: gastronomen.molndal.su@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-04-03 09:57