Närhälsan, Folktanvården samt Habilitering och hälsa

Övriga enheter utanför sjukhustomt

Regionservice har ansvar för lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad för hela VGR.

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Regionservice Entreprenad
regionservice.entreprenad@vgregion.se

Jenny Svensson

Servicechef
Telefonnummer

Fredrik Wetterling

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Borås/Södra Älvsborg

Sandra Isaksson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Borås/Södra Älvsborg

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Jan Van Beekum

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Martin Skogbert

Avtalskoordinator/Processledare
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Patrik Svanborg

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Karin Floryd

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Skövde/Skaraborg

Jessica Larsson Manley

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Uddevalla/Fyrbodal

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Uddevalla/Fyrbodal
Senast uppdaterad: 2019-02-19 10:04