Politikerarvoden

Politikerarvoden

E-postadress

Postadress:
Förtroendevalda
Regionens hus
541 80 Skövde

Eva-Lena Eriksson

Löneadministratör, Löneservice Skövde
Telefonnummer
E-post

Pia Svensson

Löneadministratör, Löneservice Skövde
Telefonnummer
E-post

Teamchef

Lise-Lott Broman

Teamchef, Löneservice Skövde
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31