Restaurang Gastronomen Sahlgrenska

Restaurang cafe catering Sahlgrenska

Kontakta oss
Besök

Öppet mån-fre kl.11-14

Besöksadress

Blåstråket 14
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset/Su

Tina Snögren

Sektionschef Måltid Sahlgrenska
Telefonnummer
Tel. 0700-822622