Område NU/Kungälv/FTV /NH/HH - Sektion Kungälv

Sandro Giorgini

T.f Sektionschef Kungälv
Telefonnummer

Lise-Lotte Boring

Utbildningsansvarig/Kvalitétssamordnare NU Kungälv
Telefonnummer

Mikael Östling

Tf Projektledare, Område NU/Kungälv
Telefonnummer

Ronny Moberg

Områdeschef
Telefonnummer