Tvätteriet

Charlotta Olsson

Miljö och utvecklingsansvarig
Telefonnummer
E-post

Monica Wehlin

Sektionschef process
Telefonnummer
E-post

Malin Schiller

Sektionschef Produktion
Telefonnummer
E-post

Svante Georgsson

Leveranslogistik
Telefonnummer
E-post

Jan Åstenius

Textilkonsulent
Telefonnummer
E-post

Mikael Johansson

Sektionschef Teknik
Telefonnummer
E-post

Tf. Produktionschef
Telefonnummer

Sorteringsavdelning

Katarina Olsson Fernandinho

Teamchef Sorteringsavdelning Skift 1
Telefonnummer
E-post

Cora Magnusson

Teamchef Sorteringsavdelning Skift 2
Telefonnummer
E-post

Hetluftsavdelning

Åse Andréasson

Teamchef Hetluftavdelning skift 1
Telefonnummer
E-post

Evy Ernstsson

Teamchef Hetluftsavdelning Skift 2
Telefonnummer
E-post

Mangelavdelning

Anders Skogsberg

Teamchef Vik / Mangelavdelning Skift 1
Telefonnummer
E-post

Maarit Palmu

Vik/mangelavdelningen
Telefonnummer
E-post

Packavdelning

Johan Långdahl

Tf. Teamchef Packavdelning Skift 2/Textilavdelning
Telefonnummer
E-post

Emelie Karlsson

Teamchef Packavdelkningen skift 1/Renrum
Telefonnummer
E-post

Områdeschef

Göran Mattsson

Områdeschef, Tvätteriet
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35