Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice nätverksträff för benchmarking

Den 6 december anordnade Regionservice en nätverksträff för alla som jobbar med benchmarking samt ledningsgruppen för affärsområde 1. Det var första gången denna konstellationen träffades i helgrupp med cirka 65 deltagare från hela vår verksamhet.

Nätverksträffen innehöll bland annat presentation av Best Service, resultat av höstens benchmarkingsmätning, redovisning av Regionservice fortsatta benchmarkingsarbete samt genomgång av aktiviteter och handlingsplan för tjänsteområdena lokalvård, patientkost och patienttransporter.

– Förhoppningen är det ska finnas möjlighet att träffas i ett sådan här forum 1-2 gånger per år, säger Erik Hallberg, chef för affärsområde 1 och styrelseledamot i Best Service. Denna enorma kompetens som finns samlad kan bidra mycket till vår verksamhetsutveckling. Att träffas i nätverk och utbyta erfarenhet är det bästa sättet att göra det på, menar Erik.

Projektgruppen består av (fr. v): Erik Hallberg, Tomasz Syberyjski, Berit Svanberg, Annette Malmqvist, Ingrid Karlsson och Ulla Bengtson. Saknas på bilden gör Sören Gustafsson, Karin Karlsson och Ronny Moberg.

 

Varför jobbar vi med benchmarking och Best Service?

Benchmarking handlar bland annat om att jämföra våra nyckeltal med andra serviceorganisationer och jobba med ständiga förbättringar.

-  Nyckeltalen är indikatorer på vår produktivitet och effektivitet men också underlag till aktiviteter i vår verksamhetsplan, säger Erik Hallberg. Vi mäter och följer upp nyckeltalen för verksamhetsutveckling och lärande och sen försöker utveckla ur ett best-practice perspektiv. Det är ingen tävling utan ett förbättringsarbete från egna förutsättningar. Vi behöver arbeta mer lika och standardiserat i Västra Götalandsregionen. Tydliga metoder och checklistor innebär också att vi säkrar upp kvaliteten, fortsätter Erik.

Vad är på gång?

I Best Service utvecklingsarbete för 2019 finns ett övergripande tema: Hur ser servicen ut i framtidens hälso- och sjukvård? Där ingår områden som:

  • Vård i hemmet 
  • Digitalisering/digitaliseringens möjligheter
  • Hur ska vi ha strukturerad dialog med hälso- och sjukvården? 

Några exempel på utveckling inom dessa områden är: beställning av patientmat via ipad/platta, beställning/felanmälan av patienttransporter via ipad/platta, utveckling av verktyg som Landlord och Clean Pilot samt städrobotar.

Best Service – erfarenhets- och kunskapsutbyte men också förbättringsarbete

Vad är Best Service?

Regionservice är tillsammans med resten av Sveriges 21 landsting/regioner medlemmar i Best Service, ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. På nationell nivå handlar Best Service om att utveckla vårdens servicefrågor. Genom att ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan nationella standarder och riktlinjer tas fram och i slutändan leda till förbättringar av verksamheter i hela Sverige.

Senast uppdaterad: 2018-12-18 16:19