Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelskonsultation onlinebesök

Projektet Hjälpmedelskonsultation onlinebesök går ut på att testa konsultation genom videosamtal mellan hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter.

Syftet är att se om denna metod är något som skulle kunna användas i framtiden, bland annat för att undvika onödigt bilkörande och underlätta för patienterna. Om testerna går bra är förhoppningen att många fler möten mellan förskrivare och patienter kommer att kunna skötas på detta sätt.

Som en del i planeringsarbetet hölls nyligen en lunchföreläsning kombinerat med workshop om projektet där många av regionens anställda var inbjudna att delta och komma med åsikter om vad de tror metoden kan medföra och vad de hoppas på. Det visade sig finnas ett stort intresse. Publiken kom från många olika håll, allt från e-hälsostrateger, hjälpmedelsansvariga från kommunen, regionen såväl som privata vårdgivare och förskrivare till tekniker, IT-konsulter, HR-personal och verksamhetsutvecklare.

– Onlinebesöken är inte tänkta att ersätta de nuvarande besöken utan snarare fungera kompletterande, berättar Karola Lindstedt Johansson, projektkoordinator. Vi hoppas att detta ska kunna medföra minskad kötid, minskad belastning samt lägre kostnad för patienterna. Dessutom minskad miljöbelastning genom mindre bilkörning och att effektiviteten ökas eftersom man med denna metod kan nå kompetens över hela regionen. De spontana reaktionerna var odelat positiva och de flesta verkade nyfikna på att testa, säger Karola.

– Syftet med en digitaliserad vård är att möta invånarnas behov bättre, berättar Kerstin Hinz, projektledare för Digitala Vårdmöten. Genom att hålla möten online och därmed bespara både förskrivare och patienter onödig restid hoppas Regionservice kunna skapa mesta möjliga värde av de resurser vi har, fortsätter Kerstin.

– Jag tror att digitaliserade vårdmöten är här för att stanna, även hos oss på Hjälpmedelscentralen, men vi vet inte ännu vid vilka situationer och på vilket sätt. Vi har en intressant och spännande tid framför oss, avslutar Karola Lindstedt Johansson.

Senast uppdaterad: 2018-10-19 12:35