Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Införande av nya städriktlinjer på Skaraborgs sjukhus

De nya städriktlinjerna för vårdlokaler, som beslutades av regionstyrelsen 2015, har nu införts på Skaraborgs sjukhus Lidköping. Riktlinjerna innebär bland annat en utökad städfrekvens. Vid uppföljning med SkaS så framgår det att införandet har gått bra och man är nöjd med servicen från Regionservice.

Efter ett intensivt planeringsarbete med förändrade scheman, städområden och dialog med kunderna så startade införandet av de nya städriktlinjerna på Skaraborgs Sjukhus Lidköping den 30 januari 2017.

I korthet innebär de nya städriktlinjerna följande:

  • 7-dagarsstäd där det bedrivs 7-dagarsvård
  • Toalettstädning 2 ggr/dag (flerpatienttoaletter)
  • Storstädning varje år i lokaler där det bedrivs vårdverksamhet
  • Storstädning vartannat år i lokaler där det inte bedrivs vårdverksamhet

Regionstyrelsen har den 10 februari 2015 beslutat om en gemensam riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. Arbetet med att ta fram en regional riktlinje har gjorts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Regionservice, Folktandvården och Vårdhygien från samtliga sjukhusförvaltningar inom Västra Götalandsregionen. Riktlinjen med tillhörande handbok, rutiner och instruktioner är en vägledning för lokalvård i Västra Götalandsregionen oberoende av vem som är utförare.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18