Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internationellt utbyte för utveckling av vården

Intervju med Kerstin Hinz, projektledare Regionservice

Under fyra veckor i våras deltog Kerstin Hinz från Projektkontoret Regionservice i utbytesprogrammet European Hospital and Healthcare Federation, HOPE. Hon besökte flera sjukhus i England för att ta del av innovationer och samla erfarenheter till nytta för Västra Götalandsregionen.

Kerstin är projektledare på Regionservice och arbetar bland annat med projekt för mobila vårdtjänster och internetbaserad stöd och behandling. Idén att anmäla sig till utbytesprogrammet fick hon via LinkedIn.

- En av mina kontakter berättade om sina positiva erfarenheter och eftersom temat för 2017, Organisatoriska innovationer, passade så bra till de projekt jag är involverad i, så pratade jag med min chef och anmälde mitt intresse.

Gemensamma utmaningar

Åtta deltagare från åtta länder träffades först i två dagar för att få en introduktion i Englands sjukvårdssystem, National Health service (NHS). Sedan gick resan vidare till Norfolk and Norwich University Hospital. En värd på plats, med god insyn och erfarenhet av den engelska hälso- och sjukvården, tog hand om deltagarna och ordnade möten med olika vårdnivåer och vårdtyper.

- Det var fyra veckors intensivträning i att ställa frågor och framför allt att lyssna. Som deltagare representerar man sitt land och det är viktigt att se till helheten och inte bara till sin egen vinning. Det som slog mig ganska snabbt var att utmaningarna i stort sett är de samma i alla länder; patientkrav och resursbrist ska balanseras ihop med en ökad andel äldre. Olika länder har kommit olika lång i sin utveckling av hälso- och sjukvården beroende på vad de prioriterar. Det finns många goda exempel av lokala projekt för förändrade arbetssätt och uppgiftsväxling. Däremot finns det samma svårighet som i Sverige att utveckla en lärande organisation och transformera det goda exemplet till andra verksamheter inom eller utanför det egna sjukhuset.

Effektivitet i fokus

Även i England arbetar man enligt beställar- och utförarmodell, men styrning och uppföljning sker nationellt. På akutsjukhuset i Norwich finns ett gemensamt operativt team för vårdplatsstyrning som i realtid kan följa flödet av patienter ner på individnivå.

- Syftet är att reducera den tid där patienten väntar på vård, behandling eller hemgång. Teamet arbetar över hela processen, från ankomst till utskrivning, och har mandat att driva på så att patienten kommer vidare i vårdflödet. Det finns även andra funktioner som ansvarar för ett helt vårdförlopp, till exempel cancer. En central cancer manager följer patienter i realtid över olika vårdnivåer, ser till att tiden för vårdgarantin hålls och agerar när patienter ”fastnar” i sin vårdprocess.

Uppgiftsväxling, det vill säga att arbetsuppgifter flyttas mellan yrken så att alla kan arbeta på sin högsta nivå, är ett pågående initiativ på många sjukhus inom VGR. Här anser Kerstin att England kan tjäna som förebild.

- Det finns en tydlig struktur och en högre beredskap över yrkesgrupperna att växla arbetsuppgifter för patientens bästa - från läkare till sjuksköterska, från sjuksköterska till undersköterska och så vidare och även lönemodellen har anpassats till detta.

På sjukhuset arbetar man efter principen ”Excellence Together”, det vill säga att innovationer ska komma från vårdpersonalen och genomföras så snart som möjligt.

Under utbytet fick Kerstin även möjlighet att få insyn i hur man arbetar inom den psykosomatiska vården och fick delta i sjukhusets introduktionsdagar som anordnas för alla nya medarbetare.

- Jag upplevde att man lade stor vikt vid arbetsmiljön och på att uppmuntra medarbetarna att lyfta det som inte fungerar. Sjukhuset hade till och med inrättat en ”visselblåsar-linje”, dit medarbetare kunde rapportera anonymt.

Utbytesprogrammet avslutades med en konferens där alla deltagare träffades och presenterade sina främsta lärdomar från värdlandet. Varje deltagare kommer även att skriva en enskild rapport för överlämning till den nationella samordnaren.

- Eftersom jag i nuläget arbetar med SÄS och Närhälsan, kommer jag först att presentera mina idéer för dem och sen får vi se hur vi kan gå vidare, avslutar Kerstin.

Presentationer från avslutande konferens

Om HOPE

European Hospital and Healthcare Federation. HOPE verkar för ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan sjukhus i Europa. Det sker bland annat genom HOPE:s utbytesprogram som erbjuder möjligheter till fyra veckors "praktiktjänstgöring" på ett sjukhus i annat EU-land. Programmet vänder sig till sjukvårdpersonal och administrativ personal med minst tre års erfarenhet av ledningsuppgifter inom vården samt till sjukhus som vill vara med som lokala värdar. Inom Sverige samordnas deltagandet av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Programmet, som genomförts årligen sedan 1981, har varje år ett tema och 2018 är det "Improving the quality of healthcare using the experiences and competencies of patients: Are we ready?".

HOPEs utbytesprogram 2018

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:34