Katastrofövning med SU den 12 april

Övningen sker i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten, Enheten för säkerhet och beredskap (ESB) samt Regionservice och pågår på Sahlgrenskatomten kl. 10-15

Målet med övningen är att säkerställa krisorganisationen och förmåga att leda och samordna akut omhändertagande av skadade. Dessutom ökar vi förmågan till civil-militär samverkan - vi skapar administrativa och praktiska rutiner och metoder vid en eventuell terror-, kris- eller krigssituation. Läs mer i den information som gått ut till över 2000 hushåll i närområdet. 

Information till dig i Göteborgsområdet om katastrofövning Liv den 12 april 

Läs nyhet på VGR Fokus:

Så ska sjukvården klara katastrof - stor övning i Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-04-12 09:41