Kontrollbesiktning av gasfordon

Från och med den 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med bränslesystem för gas.

När du kontrollbesiktigar ditt fordon ska du tänka på följande:

  • Gastanken ska vara frilagd för att kunna kontrolleras av besiktningsteknikern, eller
  • Ett intyg på gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. Intyget får inte vara äldre än 15 månader gammalt. Detta intyg får utfärdas av:
    • fordonstillverkaren, eller
    • fordonstillverkarens representant, eller
    • företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas

Om du vill ha en information så hör av dig till Regionens Fordon.

Senast uppdaterad: 2018-06-01 08:51