Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen

Den 14 december godkändes den framtagna logistik- och försörjningsstrategin och dess handlingsplan av Servicenämnden.

Omfattning

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är inne i ett omställningsarbete för att kunna möta framtidens utmaningar och flera ny- och ombyggnationer pågår i regionen. Detta ökar behovet av en väl fungerande logistik som möjliggör en bättre och störningsfri vårdproduktion.

Strategin tar ett helhetsgrepp kring logistik- och för­sörjningskedjan i syfte att skapa effektivare processer inom och mellan förvaltningar och för att motverka suboptimering av re­surser. Den ger vägledning för prioriteringar och satsningar inom områden såsom infrastruktur, effektivare materialförsörjning till vården och att bygga kunskap och kompetens inom logistik. Strategin har ett regionalt fokus med patienten i centrum och vårdens behov som bärande principer. 

Strategins framtagande har präglats av ett positivt tvärorga­nisatoriskt samarbete. Och det är genom fortsatt samverkan som förverkligande av strategin och utveckling av Västra Götalandsregionens logistik och försörjning för att stödja framtidens hälso- och sjukvård kommer att lyckas. 

Övergripande regiongemensam logistik- och försörjningsstrategi
Logistik- och försörjningsstrategin för Västra Götalandsregionen baseras på fyra strategiska områden och ett antal delområden. Områdena bidrar till att den övergripande målbilden uppnås:

Västra Götalandsregionen har enhetlig, sammanhållen, hållbar och resurseffektiv logistik och materialförsörjning som styrs med utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med högkvalitet i hela regionen.

De fyra strategiska områdena är:

  • Effektiva försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum
  • Effektiv logistik som stöder vårdens behov
  • Anpassad infrastruktur för effektiv försörjning
  • Kunskap och kompetens för effektiv och framtidssäkrad materialförsörjning

 

 

OM du vill läsa mer om Logistik- och försörjningsstrategin:

Bilaga 1 Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen

Bilaga 2 Handlingsplan

Senast uppdaterad: 2018-12-20 12:50