Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Med fokus på 630 kunder

Regionservice levererar inte bara service i egen regi, utan samverkar även med upphandlade leverantörer. Detta gäller framförallt service till de enheter som ligger utanför sjukhustomterna. Samarbetet bidrar till en bättre ekonomi och bättre arbetsvillkor, då leverantörerna ofta kan ge medarbetarna fler uppdrag inom andra verksamheter i närområdet.

Sektion NH/FTV/HH är mer känd under namnet UFM (Upphandlade FM-tjänster). Teamchef Jenny Svensson och hennes nio med arbetare ansvarar för de servicetjänster som levereras via upphandlade leverantörer; lokalvård, fönsterputsning, skötsel av entrémattor och övrig service på plats. Sektionen har även övergripande kundansvar för förvaltningarna Närhälsan, Folktandvården och Habilitering och Hälsa.

- Vårt uppdrag är att säkerställa leveranserna av lokalvård och servicetjänster hos ca 630 enheter med en total yta på ca 405 000 kvm, säger Jenny Svensson. Våra avtalskoordinatorer arbetar med uppföljning och utveckling, både gentemot kund och leverantör.

Lokalvårdsavtalen grundar sig, precis som lokalvård i egen regi, på Riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionen. För att öka kundnöjdheten och för att säkerställa att leverantörerna följer avtal, genomför avtalskoordinatorerna ett antal kontroller ute hos kunderna. Avtalskoordinatorerna arbetar även aktivt med att identifiera lokala kundbehov, så som utökning, minskning, flytt eller behov av nya tjänster.

- Våra avtal har under årens lopp finslipats och kan idag tillgodose de flesta kundunika behov och möta våra utmaningar, fortsätter Jenny Svensson. Vi har ett gott samarbete med våra  leverantörer, vilket gör att vi kan agera även vid akuta insatser.

Genom att tillhandahålla ett brett utbud av servicetjänster i avtalen bidrar sektionen till uppgiftsväxlingen och att frigöra tid för vården. Sedan 2012 har antalet kunder/enheter ökat med 31% och upphandlade kvadratmetrar med 25%. Sektionen deltar även i upphandlingsarbetet tillsammans med Västra Götalandsregionens inköpsorganisation. 

- Inför nästkommande upphandling kommer vi att öka vår beredskap och arbeta än mer proaktivt för att minska risker för uppstartsproblem. Vår sektion har engagerade medarbetare som fortsätter att bidra till att Regionservice blir Sveriges ledande servicepartner inom vården, avslutar Jenny Svensson

Bakgrund

Servicenämnden beslutade 2011 att upphandling av lokalvård och servicetjänster skulle göras för objekt mindre än 5000 kvm och med färre än 3 årsarbetare. 1 april 2012 trädde uppdraget i kraft med upphandlade leverantörer.

Senast uppdaterad: 2018-02-28 10:12