Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nationellt genomslag för Regionservice metod för svinnmätning

Sedan 2013 har Regionservice måltidsverksamhet arbetat med en gemensam metod för att mäta och minska matsvinnet. Mätningarna genomförs fyra gånger per år i både produktionskök, på sjukhusavdelningar och i restauranger.

En svinnmätning kan vara komplicerad, då mätning måste ske både i produktionsköken och på vårdavdelningen. Metoden som används inom Västra Götalandsregionen togs fram i samverkan mellan Regionservice Måltider och Miljösekretariatet och denna metod används nu av samtliga landsting och regioner inom nätverket Best Service.

- Många landsting har försökt mäta svinn som en procentandel av totalen, men det kräver en väldigt stor arbetsinsats eftersom all mat då måste vägas även innan den skickas ut. Vi använder istället gram per portion som nyckeltal, vilket gör att vi kan följa utvecklingen minst lika bra, säger Ulla Bengtson, sektionschef och benchmarkingansvarig för måltider.

Metoden testades för första gången inom nätverket Best Service i höstas och den första ordinarie benchmarkingen sker våren 2018. Under två veckor per år mäter och rapporterar deltagarna in utfallet av de genomförda matsvinnsmätningarna. Genom att mäta vid två tillfällen varje år, en gång på våren och en gång på hösten, minskar man variationer som kan uppstå av plötsliga händelser så som exempelvis sjukfrånvaro eller kraftig patienttillströmning.

Under fem vardagar i följd (måndag till fredag) ska allt matsvinn från patientkost att vägas, från såväl produktionskök som vårdavdelningar.

- När deltagarna fyller i resultatet i framtagen mall, så får de direkt en visuell överblick av resultatet och utvecklingen över tid. Detta har varit mycket uppskattat av de andra landstingen och regionerna, fortsätter Ulla.

Mätningen är dock bara det första steget, det viktiga är att arbeta med en minskning av svinnet

- Genom att minska mängden matsvinn får vi en positiv påverkan på både ekonomin och miljön. Ett sätt är att låta patienten själv välja vad hen vill äta och det är något som vi hela tiden arbetar med tillsammans med vården, avslutar Ulla.

Fakta Best Service

Best Service är ett frivilligt nätverk för landstingens serviceorganisationer som syftar till att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården. Alla landsting är medlemmar i Best Service. Nätverket drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/offentligafastigheter/fonderforforskningochutveckling/bestservice.13407.html

Senast uppdaterad: 2017-12-09 09:44