Nytt nummer för inköps- och ekonomifrågor från 1 april

Nytt nummer för inköpsfrågor 1 april - 010-441 02 00

För Regionservice del berör detta Sisjödepån och Ekonomiservice. Knappvalen förändras inte i samband med bytet.

Knappval 1 - Sisjödepån

Knappval 2 - Kundrådgivning

Knappval 3 - Systemsupport

Knappval 4 – Ekonomiservice

Telefonnummer 020-375 000 kommer att fungera i en övergångsperiod

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:34