Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt för att avlasta vården med service

Nu pågår ett projekt med vårdnära service på avdelning 90/91 på SU/Sahlgrenska. Syftet med projektet är att vårdpersonalen ska få avlastning med måltid- och förrådshantering samt patientnära städ.

Medarbetarna från avdelningarna 90/91 hade ett önskemål och områdeschefen gav dem möjligheten att vara med och driva projektet. Marie Mannischeff och Jan Berglund som är vårdenhetschefer på avdelningarna säger att känslan är positiv och att de kommer utvärdera tjänsten kontinuerligt, i form av intervjuer och enkäter med deras patienter och medarbetare.

- Syftet med projektet är att vårdpersonalen ska få avlastning med måltid- och förrådshantering samt patientnära städ, säger Ewa Jofall, sektionschef Regionservice. Det är viktigt att de kan ägna tid åt patienterna och att undersköterskorna blir avlastade så att de i sin tur kan hjälpa sjuksköterskorna.

Vårdnära service är en tjänst som Regionservice vill utveckla i samverkan med vården i hela Västra Götalandsregionen.

- Tjänsten ska vara behovsanpassad för att vara så effektiv som möjligt, säger projektledare Heini Kjaerbeck, teamchef Regionservice. Han berättar också att det är viktigt att det finns en grundtanke med nyttan av tjänsten och i detta fall är det att underlätta det dagliga arbetet inom vården.

- Det är viktigt att ha bra dialog med kunderna för att vi ska kunna anpassa tjänsten utifrån deras behov och vi kommer tillsammans med vården att stämma av med dem en gång i månaden, avslutar Heini.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19