Mycket att vinna på att göra rätt med tvätt!

Uppdaterad:
Publicerad:

Namnbrickor, nycklar, pennor, glasögon och stetoskop – det är några av de vanligaste sakerna som glöms i tvätten på regionens sjukhus och vårdcentraler.

Tvätteriet Alingsås hanterar cirka 37 ton tvätt om dagen. Tvätten sorteras, tvättas och viks för att sedan skickas tillbaka till vården igen. Hur snabbt och effektivt det går påverkas av hur många saker som hittas i tvätten och hur många klädesplagg som behöver vrängas.

13 000 namnskyltar
På ett år glöms över 13 000 namnskyltar i de kläder Västra Götalandsregionens sjukhus och vårdcentraler skickar till Tvätteriet Alingsås. Skyltar med personnamn kasseras, om inte skylten är märkt med avdelningens namn på baksidan så att den kan returneras. Skyltar med bara titel kan återanvändas. Andra vanliga saker som glöms är nycklar (över
2 000 om året), pennor, betalkort, glasögon och stetoskop. Även stickande eller skärande material glöms, vilket kan vara en fara för dem som hanterar tvätten. På Tvätteriet Alingsås har man nu automatiserat en del av genomsökningen av tvätten.

- Tidigare behövde vi söka igenom samtliga klädesplagg för hand. Nu har vi en maskin som sorterar ut plagg med saker i. Det sparar tid och ökar säkerheten för personalen. Men både vi och vården måste fortfarande hantera alla saker som glöms. Det är tid och pengar som kan spenderas klokare, säger Malin Schiller, områdeschef på Tvätteriet i Alingsås.

Om det som glömts går att spåra kan Tvätteriet Alingsås försöka hitta ägaren, men med över 3 000 kunder är det oftast omöjligt. Mycket kasseras. Andra saker säljs eller skänks till välgörenhet.

Rätsidan utåt
När klädesplagg lämnas tillbaka för tvätt ska de ha rätsidan ut, alltså åt samma håll som när man hämtar dem. Ärmar och byxben ska vara nerrullade. Varje dag kommer cirka 7 000 plagg tillbaka åt fel håll och får vrängas av personalen på tvätteriet. Malin Schiller tror inte att det handlar om slarv, utan om att man helt enkelt inte vet om hur man ska lämna tillbaka tvätten eller varför. Tvätteriet Alingsås har därför genomfört en informationskampanj för att öka kunskapen.

- Alla som tvättar hemma vet hur det är att vränga tillbaka en blöt tröja eller ett par blöta byxor. Vi gör det 7 000 gånger om dagen. Det tar tid och är ett krävande arbetsmoment, säger Malin och avslutar;

- Genom att alltid söka igenom tvätten som återlämnas och att ha rätsidan utåt, hjälps vi åt att spara både tid och pengar och att skapa en säker hantering av våra textilier.

De tre vanligaste sakerna som glöms i tvätten

1. Namnskyltar (De med personnamn kasseras, de med titel sparas)

2. Nycklar (kasseras)

3. Pennor (kasseras eller återanvänds)

Andra saker som glöms

1. Glasögon (Skänks till välgörenhet)

2. Stetoskop (Skänks till välgörenhet via Human Bridge)

3. Fjärrkontroller (kasseras)

5. Betalkort (kasseras)